Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức kiểm tra;

- Bước 4: Thông báo kết quả kiểm tra tới chủ đầu tư.

2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc gửi qua đường bưu điện.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

   - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

   - Hồ sơ hoàn thành công trình theo danh mục quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chờ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, sửa chữa công trình nếu có).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

-  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tải mẫu đơn:
  05.doc