Cấp giấy phép quy hoạch

Cấp giấy phép quy hoạch.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và tổ chức giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có phiếu hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ bằng văn bản, chuyển Trung tâm Hành chính công  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức cấp phép.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng chuyên môn tổ chức tổ chức lấy ý  kiến các cơ quan có liên quan và tổ chức thẩm định trong thời gian không quá 15 ngày làm việc.

Bước 6: Sau khi có kết quả tham gia ý kiến các sở, ngành, phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến và tham mưu ban hành văn bản cấp giấy phép quy hoạch thời gian chậm nhất 15 ngày làm việc.

Bước 7: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

01

 

2

Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch(bao gồm bản giấy và file mềm Autocad; tọa độ bản vẽ theo hệ tọa độ VN2000).

01

 

3

Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

01

 

4

Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

01

 

5

Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 21 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Bình; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Sở ngành liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

8. Phí, lệ phí: 2.000.000đ (hai triệu đồng)/01 giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Theo mẫu đơn xin cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung;

Theo mẫu đơn xin cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng riêng lẻ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành quy định phân cấp quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

- Tải mẫu đơn:
  08.doc