Công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục/Giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục.

Thủ tục 18: Công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục/Giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại phòng một cửa Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Phòng chuyên môn nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, thẩm định, trình lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành văn bản trình Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định công nhận lại.

Bước 4: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đại diện tổ chức hoặc công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu đề nghị công nhận lại;

- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ;

- Bản nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 01)

- Bản nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường (mẫu số 02)

     10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện công nhận lại:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng quy định tại thời điểm xem xét công nhận lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Trường có nhu cầu;

d) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tải mẫu đơn: