Xếp hạng cơ sở dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Xếp hạng cơ sở dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo các quy định hiện hành:

  +  Nếu hồ sơ  đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả;

  + Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành văn bản trình Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định xếp hạng;

- Bước 4: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đại diện tổ chức hoặc công dân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (địa chỉ: Tầng 1, Nhà triển lãm thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xếp hạng cơ sở dạy nghề;

- Bảng tự đánh giá, chấm điểm của cơ sở dạy nghề theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (theo mẫu kèm theo).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Mẫu 01: Bảng chấm điểm

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

- Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập.

- Tải mẫu đơn:
  sld.doc