Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ Người có công

sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

a. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Cá nhân (Người có công, thân nhân liệt sỹ hoặc thân nhân người có công đã từ trần) chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình kiểm tra đối chiếu thông tin:

 Nếu đủ điều kiện có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó xem xét giải quyết.

Nếu không đủ điều kiện trả lại hồ sơ và có văn bản trả lời cá nhân.

Bước 4: Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (Theo mẫu, kèm theo);

- Giấy tờ làm căn cứ chỉnh sửa.

 Số lượng hồ sơ : 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân

f. Cơ quan thực hiện:

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ chỉ huy quân sự bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Cục Người có công hoặc các cơ quan đơn vị có thẩm quyền.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị đính chính thông tin.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đính chính hồ sơ (Mẫu HS5)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Tải mẫu đơn: