Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tên

Nội dung

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ (có ghi số điện thoại để liên hệ) cho phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tại Trung tâm Hành chính công của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.
+ Hồ sơ hợp lệ (có đủ giấy tờ theo quy định), cán bộ sẽ nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
+ Hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn cho cơ quan, tổ và cá nhân bổ sung theo quy định.
- Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong việc kiểm tra các điều kiện về địa điểm  hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo ngày hẹn ghi tên phiếu.
§ Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh tại cơ sở và làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành phần hồ sơ

a.  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

- Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

- Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

- Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Kết quả

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban hành theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yên cầu, điều kiện

Cơ sở  kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Tải mẫu đơn: