Chi trả nợ dân

Chi trả nợ dân.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức và công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Thái Bình tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·   Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·   Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

            Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1) Chứng từ gốc;

2) Đơn xin thanh toán;

3) Giấy xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện;

4) Chứng minh thư nhân dân;

5) Quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính;

c. Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra, UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng từ chi trả.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Có xác nhận làm chứng và UBND xã chưa được hoàn trả.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Chỉ thị số 108/CT ngày 28/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ;

- Thông tư số 21/TC-HCVX ngày 01/12/1979 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ về thanh toán các khoản Nhà nước nợ dân trong kháng chiến;

- Thông tư số 25/TC-HCVX ngày 28/5/1985 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 108/CT ngày 28/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

- Công văn số 10646/TCHCSN ngày 07/11/2001 của Bộ Tài chính về việc thanh toán tài sản trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất;

- Công văn số 12328/BTC-HCSN ngày 01/09/2009 của Bộ Tài chính về việc thanh toán tài sản trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu