Giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động.

Thủ tục 6: Giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Cá nhân (Thương binh) chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cá nhân trực tiếp nộp đơn và các giấy tờ quy định nêu trên tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu hồ sơ gốc đang quản lý và các chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: ra quyết định thêm trợ cấp thương binh kể từ ngày ký quyết định và gửi trích lục hồ sơ thương binh về Cục Người có công để quản lý

- Nếu không đủ điều kiện trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời cá nhân

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị (theo mẫu kèm theo).

- Một trong các giấy tờ sau:

+ Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an.

+ Quyết định nghỉ việc hướng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết số 16- HĐBT ngày 08/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

+ Biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động bệnh tật

+ Biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ mất sức lao động đã khám tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật; trong đó tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương binh

6. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh (m ẫu s ố 01/TB-MSLĐ)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.


 

- Tải mẫu đơn: