Giới thiệu người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) đang hưởng trợ cấp ở mức suy giảm dưới 81% khả năng lao động nhưng chưa xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Thủ tục 7: Giới thiệu người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH) đang hưởng trợ cấp ở mức suy giảm dưới 81% khả năng lao động nhưng chưa xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Người HĐKC bị nhiễm CĐHH làm đơn đề nghị được giới thiệu đi giám định để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học

Bước 2: Cá nhân trực tiếp nộp đơn tại Bộ phận một cửa (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình)

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ gốc đang quản lý, trích lục hồ sơ (mẫu HS4) giới thiệu sang Hội đồng giám định y khoa cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

(Bản trích lục hồ sơ và văn bản giới thiệu sang Hội đồng giám định y khoa của Sở chỉ ghi các bệnh đã thể hiện trong hồ sơ bệnh án hoặc các bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã trở lên xác nhận).

Bước 4: Sau khi nhận được biên bản giám định do Hội đồng giám định y khoa chuyển sang, Sở Lao động - Thương binh xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp (trường hợp Biên bản giám định kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 21% thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định dừng trợ cấp).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết :

- Sở Lao động - TBXH giới thiệu sang Hội đồng giám định y khoa cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất : 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị của cá nhân

- Ra quyết định điều chỉnh hoặc dừng trợ cấp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người HĐKC bị nhiễm CĐHH

6. Cơ quan thực hiện : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh trợ cấp hoặc Quyết định dừng trợ cấp

8. Lệ phí : Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu