Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (Áp dụng đối với trường hợp vợ hoặc chồng liệt sỹ đang cư trú tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và hồ sơ gốc liệt sỹ đang quản lý tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài)

: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (Áp dụng đối với trường hợp vợ hoặc chồng liệt sỹ đang cư trú tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và hồ sơ gốc liệt sỹ đang quản lý tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài)

1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2 : Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị, hồ sơ bản sao liệt sỹ và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện ban hành quyết định trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sỹ lấy chồng (hoặc vợ) khác

- Nếu không đủ điều kiện trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời đối tượng.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (địa chỉ: Tầng 1, Nhà triển lãm thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị hưởng trợ chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác

- Biên bản họp gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ .

- Bản sao hồ sơ liệt sỹ.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân, Sở Lao động - TBXH nơi nguyên quán liệt sỹ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH Thái Bình

b, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

c, Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - TBXH nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sỹ

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng cho cá nhân.

8. Lệ phí : Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

10. Yêu cầu điều kiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu