Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần)

Thủ tục 13: Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố lập danh sách kèm các giấy tờ sau nộp tại Phòng Người có công (thuộc Sở Lao động - TBXH)

1. Bản khai.

Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày trước đây đã hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển đến địa phương khác cư trú thì phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần đến Sở Lao động - TBXH nơi cư trú hiện tại để làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng

2. Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần

Bước 2 : Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị, hồ sơ gốc đang quản lý và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: ra quyết định trợ cấp hàng tháng .

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi Phòng Lao động - TBXH

2. Cách thức thực hiện : Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Bản khai (theo mẫu kèm theo);

- Hồ sơ hoặc quyết định hưởng trợ cấp một lần.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Lao động - TBXH

6. Cơ quan thực hiện : Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng

8. Lệ phí : Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân (theo mẫu TĐ1)

         10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

         11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tải mẫu đơn: