Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm theo hồ sơ hợp lệ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2 : Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hộilập danh sách, cấp giấy giới thiệu kèm (bản sao) hồ sơ chuyển Hội đồng Giám định y khoa bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hộitiếp nhận kết quả giám định từ Hội đồng giám định y khoa bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và văn bản xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật do nhiễm chât độc hóa học của Sở y tế chuyển đến.

- Nếu đủ điều kiện: ra quyết định trợ cấp hàng tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở y tế chuyển đến.

- Nếu không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức, nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

 Thành phần :

- Bản khai (theo mẫu, kèm theo).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000;

Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị.

 Số lượng hồ sơ : 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Phòng Lao động- TBXH Sở có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Hội đồng giám định y khoa bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khám và ra quyết định trợ cấp 10 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển sang.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

f. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trả trợ cấp hoặc văn bản trả lời (nếu không hoặc chưa đủ điều kiện).

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khái cá nhân (theo mẫu HH1)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Tải mẫu đơn: