Sáp nhập - hợp nhất Công ty luật

8. Sáp nhập - hợp nhất Công ty luật:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức hoàn thiện bổ sung;

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a. Thành phần:

- Hợp đồng sáp nhập - hợp nhất;

- Dự thảo Điều lệ Công ty luật sáp nhập - hợp nhất;

- Biên bản họp thành viên về việc thông qua hợp đồng sáp nhập - hợp nhất, dự thảo Điều lệ Công ty luật sáp nhập - hợp nhất;

- Giấy đăng ký hoạt động của các Công ty luật bị sáp nhập - hợp nhất;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của các thành viên;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

8. Lệ phí:       200.000 đồng/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp;

- Luật Luật sư;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu