Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố kiểm tra và tổng hợp lập danh sách kèm hồ sơ hợp lệ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2: Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận danh sách và đơn đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị, hồ sơ gốc đang quản lý và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Sở Lao động - TBXH lập danh sách (theo mẫu TQ2) kèm công văn đề nghị gửi Bộ Lao động - TBXH (Cục Người có công).

Sau khi nhận được Bằng do Bộ Lao động - TBXH chuyển về, Sở Lao động - TBXH chuyển về Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố để trao đến từng thân nhân liệt sỹ.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi Phòng Lao động – TBXH.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức, nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (địa chỉ: Tầng 1, Nhà triển lãm thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

Đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (theo mẫu kèm theo).

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - TBXH có văn bản trình Bộ Lao động - TBXH.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – TBXH.

6. Cơ quan thực hiện : Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng Tổ Quốc ghi công.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (theo mẫu TQ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn:
  sld.doc