Chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a. Thành phần:

- Thông báo chấm dứt hoạt động theo mẫu;

- Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận;

- Quyết định chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài;

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Sở Tư pháp ghi chú việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ- CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT- BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

- Tải mẫu đơn: