Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt hoạt động)

1.12. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt hoạt động):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

- Báo cáo bằng văn bản của Văn phòng công chứng về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động.

- Giấy tờ xác nhận việc nộp đủ số thuế, thanh toán các khoản nợ, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình, thực hiện các yêu cầu đã tiếp nhận (trường hợp không thực hiện xong các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận thỉ phải có văn bản thỏa thuận với người yêu cầu công chứng về việc thực hiện các yêu cầu đó);

- Giấy tờ xác nhận việc đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đã đăng ký hoạt động trong 03 số liên tiếp về thời gian dự kiến chấm dứt hoạt động;

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Công chứng năm 2014
- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu