Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.

a. Trình tự thực hiện :

- Nơi đi:

Bước 1: Cá nhân (gồm: người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc người thờ cúng liệt sỹ) chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các giấy tờ quy định nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hộitại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị, hồ sơ gốc liệt sỹ đang quản lý và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hộilàm Phiếu báo di chuyển hồ sơ, niêm phong toàn bộ hồ sơ gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động Thương binh và Xã hộinơi cá nhân cư trú; đồng thời gửi 01 Phiếu báo di chuyển hồ sơ về Cục Người có công để theo dõi, quản lý; gửi 01 phiếu báo di chuyển cho cá nhân di chuyển.

- Nếu không đủ điều kiện trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời cá nhân.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

- Nơi đến

Bước 1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận hồ sơ Người có công (qua đường bưu điện hoặc trực tiếp từ cá nhân).

Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ Người có công đã tiếp nhận và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định; đồng thời thông báo đến Sở Lao động Thương binh và Xã hộinơi đi.

- Nếu không đủ điều kiện chuyển trả lại hồ sơ kèm công văn nêu rõ lý do chưa tiếp nhận, yêu cầu nơi chuyển hồ sơ kiểm tra, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

 Thành phần :

* Nơi đi

- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (02 bản) (theo mẫu HS6);

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn (02 bản)

* Nơi đến

Gồm toàn bộ hồ sơ người có công do Sở Lao động Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài chuyển đến.

 Số lượng hồ sơ : 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

- Nơi đi 12 ngày làm việc .

- Nơi đến 10 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

f. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Nơi đi: Toàn bộ hồ sơ gốc của người có công được chuyển đi nơi cá nhân đăng ký (đã được niêm phong).

- Nơi đến: Hồ sơ được tiếp nhận và Quyết định tiếp nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (theo mẫu HS6)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người có công hoặc người thờ cúng liệt sỹ thay đổi nơi cư trú.

- Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới nếu tại địa phương không còn thân nhân hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Trường hợp tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc còn thân nhân khác của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì thực hiện di chuyển bản sao hồ sơ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

 

- Tải mẫu đơn: