Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

  a. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Danh sách đề nghị kèm theo hồ sơ hợp lệ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2: Sở Lao động -TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp nhận hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị, hồ sơ gốc của người có công và đối chiếu với chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập Sổ quản lý, lập sổ theo dõi cho từng đối tượng chuyển về Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện (hoặc Trung tâm thuộc Sở) để phát cho đối tượng.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động (hoặc Trung tâm trực thuộc Sở)  để hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

 Thành phần :

- Đơn đề nghị lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu 04-CSSK)

- Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

- Danh sách cấp sổ theo dõi.

 Số lượng hồ sơ : 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết :

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lập Sổ quản lý, lập sổ theo dõi cho từng đối tượng

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hộicó văn bản trả lời.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện

f. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ quản lý; Sổ theo dõi.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị lập sổ theo dõi phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu 04- CSSK);

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Đối tượng thực hiện phải là người có công hoặc thân nhân người có công.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Tải mẫu đơn: