Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi, đăng ký thêm con dấu

Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi, đăng ký thêm con dấu,

1. Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Người đến nộp hồ sơ làm con dấu phải có có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận hồ sơ, ngày trả kết quả, biên lai thu lệ phí và giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay và hướng dẫn để cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hoàn thiện hồ sơ;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

* Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Người đến nhận con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu phải đưa giấy biên nhận, biên lai thu lệ phí và biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai thu lệ phí yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần hồ sơ

- Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

- Đi với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm:

+ Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt đng của cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Mặt trận T quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm:

+ Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, h sơ gm:

+ Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

+ Văn bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật;

+ Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Đối với tổ chức tôn giáo: Quyết định công nhận tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo, hồ sơ gồm:

+ Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Giy phép thành lập và hoạt động hoc giấy đăng ký hoạt động hoặc giy phép hoạt đng của cơ quan có thm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm:

+ Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt Nam: Giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

- Tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật: Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

- Hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi: Phải có văn bản quy định cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.

- Đi với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đăng ký thêm dấu ướt: Văn bản cho phép được sử dụng thêm dấu ướt của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đăng ký thêm dấu nổi, du thu nhỏ, du xi: Văn bản đ nghị đăng ký thêm con dấu của người đng đu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước.

- Đối với tổ chức kinh tế đăng ký thêm dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, du xi: Văn bản đ nghị đăng ký thêm con dấu của người đứng đầu tổ chức kinh tế.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.Thời gian giải quyết

 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Ðối tượng thực hiện TTHC

 Tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

7. Cơ quan thực hiện TTHC

 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

8. Kết quả

Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

9. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)

10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

11. Yên cầu, điều kiện: Không.

12. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngảy 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu trong tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức Hội cựu chiến binh Việt Nam.

- Thông tư số 24/2008/TT-BCA-C11, ngày 24/10/2008 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong Công an nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự.

- Thông tư số 20/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 21/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an về hướng dẫn mẫu dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước.

- Quyết định số 269/QĐ-TW, ngày 30/3/2010 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng, quyết định mẫu dấu của tổ chức Đảng.

- Hướng dẫn số 08/HD/BTCTW, ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung Ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu