Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI MẪU CON DẤU; ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU.

1. Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Người đến nộp hồ sơ làm con dấu phải có có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận hồ sơ, ngày trả kết quả, biên lai thu lệ phí và giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay và hướng dẫn để cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hoàn thiện hồ sơ;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

* Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Người đến nhận con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu phải đưa giấy biên nhận, biên lai thu lệ phí và biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai thu lệ phí yêu cầu ký nhận, trả con dấu (nếu đăng ký lại mẫu con dấu) và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần hồ sơ:

- Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;

+ Quyết định thay đi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con du, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đề nghị đổi, cấp lai Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

4.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời gian giải quyết

 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Ðối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp (trừ những tổ chức đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư).

7. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. 

8. Kết quả

Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

9. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)

10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

11. Yên cầu, điều kiện: Không.

12. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngảy 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu trong tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức Hội cựu chiến binh Việt Nam.

- Thông tư số 24/2008/TT-BCA-C11, ngày 24/10/2008 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong Công an nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự.

- Thông tư số 20/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 21/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an về hướng dẫn mẫu dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước.

- Quyết định số 269/QĐ-TW, ngày 30/3/2010 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng, quyết định mẫu dấu của tổ chức Đảng.

- Hướng dẫn số 08/HD/BTCTW, ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung Ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu