Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa

12. Thủ tục 4: Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin chấp thuận tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra quyết định chấp thuận.

c) Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo bằng văn bản sau thời gian chạy thử (có xác nhận của Sở Giao thông vận tải liên quan);

- Bản đăng ký hoạt động;

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thuỷ nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách;

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải;

- Các bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký của phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và BVMT của phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị và phù hợp với cấp tuyến đường mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

- Tải mẫu đơn: