Cấp giấy phép lưu hành cho xe ô tô vào đường cấm trong thị xã (nay là thành phố)

Thủ tục 3: Cấp giấy phép lưu hành cho xe ô tô vào đường cấm trong thị xã (nay là thành phố)

1.  Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức đơn vị nộp hồ sơ cho cán bộ tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, cấp giấy phép lưu hành theo quy định;

c) Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hàn chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe vào đường cấm trong thành phố;

- Bản sao giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời xe, xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (đối với phương tiện mới nhận);

- Bản sao các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định gần nhất của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản sao tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);

- Giấy cam kết của chủ phương tiện về quyền sở hữu phương tiện tại thời điểm đề nghị cấp giấy lưu hành xe;

(Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải mang theo bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của các bản sao nêu trên để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.  Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lưu hành.

8.  Lệ phí: Không.

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tuân thủ Luật Giao thông đường bộ;

+ Tuân thủ các quy định pháp liên quan đến lưu hành xe ô tô trong thành phố.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1737/Đ-UBND ngày 30/6/2003 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc phân luồng giao thông trên địa bàn thị xã;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe qua tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu