Công bố lần đầu đưa bến xe khách vào khai thác

Thủ tục 7 : Công bố lần đầu đưa bến xe khách vào khai thác

1. Trình tự thực hiện: 

a) Đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách gửi hồ sơ tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận một cửa tiếp nhận và xem xét hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm Phiếu tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ cho đại diện đơn vị.

b) Bộ phận một cửa gửi tới phòng chuyên môn; trong thời hạn 10 ngày làm  việc kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật theo Quy chuẩn này mà đơn vị khai thác bến xe khách đề nghị thì các tiêu chí không đạt yêu cầu phải được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe khách.

            Sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe khách đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

c) Sau khi có kết quả, Phòng chuyên môn chuyển xuống Bộ phận một cửa trả kết quả cho đơn vị khai thác bến xe khách.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác (theo mẫu số 1).

- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền.

- Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật bến xe khách.

- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản nghiệm thu xây dựng.

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (theo mẫu  2).

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách.

- Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị kinh doanh vận tải.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Thái Bình

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố đưa bến xe vào khai thác

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác,  Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị phải được cấp giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ;

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009;

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách.

- Tải mẫu đơn: