Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.07.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. KHÚC TÀI TÂN, Thiin Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0984943338 UBND Huyện Đông Hưng 07/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.12.019 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN ĐỨC BẰNG, Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 12/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.19.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG, Thôn Tống Khê, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0888888060 UBND Huyện Đông Hưng 19/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.22.011 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. HOÀNG ĐÌNH TẤN, Thôn Trần Phú, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0332070872 UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.29.004 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BUI VAN TUAN, Thon Co Dung 2, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 29/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
6 20191072496085426 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Nguyễn Đình Thái,Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Sở Nội vụ 08/01/2019 16/01/2019 Đã trả kết quả
7 20191072528031101 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với khen thưởng thường xuyên 2018 Nguyễn Tuấn Thế, Phòng Nội Vụ Huyện Quỳnh Phụ Sở Nội vụ 14/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
8 20191072560033140 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với khen thưởng thường xuyên năm 2018 Nguyễn Thị Như Hoa, Báo Thái BÌnh Sở Nội vụ 17/01/2019 25/01/2019 Đã trả kết quả
9 20191072592044054 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Phạm Long Bộ,Trường Cao Đẳng VHNT Sở Nội vụ 18/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
10 20191072624085845 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về thành tích đột xuất Nguyễn Thị Việt Hà, sở ngoại vụ Sở Nội vụ 08/05/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
11 20191072656043508 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc PhùngThị Kim Duyên, Phòng Nôi Vụ Thành Phố Sở Nội vụ 26/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
12 201911208386101244 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật t đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công trình Xử lý cấp bách tuyến kè Phú Nha đoạn từ K149+500 đến K150+000 đê Hồng Hà I, huyện Hưng Hà. Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
13 201911208420111214 Thẩm định điều chỉnh dự án (hoặc thiết kế cơ sở) đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thẩm định phê duyệt dự án nâng cấp hệ thống đê hữu Trà Lý từ K0 đến K42, giai đoạn 2 từ K3+250 đến K11+000 và một số công trình trên tuyến. BQL DA ĐTXD Các công trình NNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/07/2019 08/08/2019 Thụ lý xong
14 201911208454043600 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình tu sửa mặt đê đoạn từ K7+060 đến K7+760 đê cửa sông tả Hồng Hà, huyện Tiền Hải. Chi cục Thủy Lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
15 20191145275092718 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Công ty CP Nicotex Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/05/2019 31/05/2019 Đã trả kết quả