Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
136 2019142126774082111 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THU HÀ Sở Tư pháp 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
137 2019142126807021904 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ QUY Sở Tư pháp 15/07/2019 02/08/2019 Đã trả kết quả
138 2019142126839015102 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ TRANG Sở Tư pháp 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
139 2019142126872083942 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN TÂN Sở Tư pháp 17/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
140 2019142126902094709 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN LUÂN Sở Tư pháp 18/07/2019 07/08/2019 Đã trả kết quả
141 2019142126935093329 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN NAM Sở Tư pháp 19/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
142 2019142126966082315 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG Sở Tư pháp 22/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
143 2019142126999014203 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Sở Tư pháp 22/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
144 2019142127031021122 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ TIẾN VŨ Sở Tư pháp 23/07/2019 12/08/2019 Thụ lý xong
145 2019142127063095300 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN VĂN QUYẾT Sở Tư pháp 24/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
146 2019142127094085358 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NỤ Sở Tư pháp 25/07/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
147 2019142127128083152 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI XUÂN THĂNG Sở Tư pháp 26/07/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
148 20192221911739074403 Đăng ký biến động: Đề nghị tách, hợp thửa đất Tô Trọng Vui (Thúy) UBND Huyện Hưng Hà 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
149 20192221911771031026 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Vũ Xuân Quang (Quý) UBND Huyện Hưng Hà 16/07/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
150 20192221911803021112 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Văn Nội (Tuyết) UBND Huyện Hưng Hà 18/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả