Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
151 00.23.H54.2018.12.18.031 CHU VĂN HÂN, NGÔ THỊ MƯA, Hiệp Lực, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
152 00.23.H54.2018.12.19.021 Đăng ký biến động TRẦN VĂN THÀNH, An Ký Tây, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
153 00.23.H54.2018.12.20.012 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN MINH THẮNG, NGUYỄN THỊ NGỌC HOA, Dục Linh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/12/2018 03/01/2019 Đã trả kết quả
154 00.23.H54.2018.12.21.012 NGUYỄN DUY THỪA, NGUYỄN THỊ XUYẾN, Đại Đồng, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
155 00.23.H54.2018.12.21.044 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN HỮU DŨNG, LÊ THỊ HẠNH, Đào xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 28/01/2019 Đã trả kết quả
156 2019142127679021906 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN NÊN Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
157 2019142127710094054 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Sở Tư pháp 14/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
158 2019142127743081521 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
159 2019142127775074259 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO XUÂN TÂM Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
160 2019142127806020243 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐĂNG THÙY Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
161 2019142127838085017 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam CHU VĂN CHUẨN Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
162 2019142127871033300 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HÀ DUYÊN Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
163 2019142127903021129 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ KÝ TUÂN Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
164 2019142127933105919 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN TUẤN Sở Tư pháp 21/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả
165 2019142127965091820 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THANH Sở Tư pháp 22/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả