Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
196 00.23.H54.2018.11.09.072 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN ĐỨC DẦN, NGUYỄN THỊ DƠN, Phụng Công, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
197 00.23.H54.2018.11.13.002 BÙI THỊ THU, NGUYỄN CÔNG THIỆN, Hồng Thái, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
198 00.23.H54.2018.11.13.035 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM VĂN TRIỆU, TRẦN THỊ THÓC, Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
199 00.23.H54.2018.11.14.013 NGUYỄN THỊ NHẠ, Thôn Quan Đình Bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
200 201918232814092336 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Linh Sở Y tế 03/01/2019 06/03/2019 Đã trả kết quả
201 201918232846092426 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Sở Y tế 18/01/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
202 201918232879110135 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HOA ( KIẾN XƯƠNG ) Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
203 201918232911083244 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Tống Duy Quý Sở Y tế 01/02/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
204 201918232944105245 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Cao Văn Viên Sở Y tế 20/02/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
205 201918232977092552 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Nha Khoa Việt Sở Y tế 25/02/2019 03/05/2019 Dừng bổ sung
206 201918233009035038 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRẦN VĂN TRƯỜNG Sở Y tế 07/03/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
207 201918233041032742 Cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Hoàng Văn Đức Sở Y tế 19/03/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
208 201918233074100105 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sát nhập Bệnh viện Nhi Thái Bình Sở Y tế 29/03/2019 06/06/2019 Thụ lý xong
209 201918233107082540 Cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Sở Y tế 09/04/2019 06/05/2019 Đã trả kết quả
210 201918233138035048 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Sở Y tế 23/04/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả