Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
196 00.23.H54.2018.12.06.016 HOÀNG THỊ HÀ, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
197 00.23.H54.2018.12.07.007 NGUYỄN THỊ MẾN, Bình Minh, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 07/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả
198 00.23.H54.2018.12.10.007 LÊ THỊ THẮM, Thôn Quan Đình bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
199 00.23.H54.2018.12.10.039 TRẦN THANH SƠN, thôn Mỹ giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
200 00.23.H54.2018.12.11.022 NGUYỄN VŨ NHẬT, PHẠM THỊ TỊNH, Xuân Trạch, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 17/01/2019 Đã trả kết quả
201 00.23.H54.2018.12.12.031 PHẠM THỊ THANH THỦY, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/12/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
202 20192101671030513 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Ban Quản lý Khu KT và các KCN 22/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
203 20192101703030141 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH may Texhong Thái Bình Ban Quản lý Khu KT và các KCN 29/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
204 20192101737033624 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH công nghiệp Summit VN Ban Quản lý Khu KT và các KCN 05/06/2019 10/06/2019 Đã trả kết quả
205 20192101772032616 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH dệt Meina Meina Ban Quản lý Khu KT và các KCN 19/07/2019 24/07/2019 Đang thụ lý
206 20192101806025516 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Ban Quản lý Khu KT và các KCN 25/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
207 2019212234501024001 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hữu Thường UBND Huyện Đông Hưng 15/01/2019 12/03/2019 Thụ lý xong
208 2019212234533020259 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cao Quang Hoàn UBND Huyện Đông Hưng 19/02/2019 09/04/2019 Thụ lý xong
209 2019212234565030230 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Tần UBND Huyện Đông Hưng 28/02/2019 18/04/2019 Thụ lý xong
210 2019212234597074820 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Tống Hòa UBND Huyện Đông Hưng 06/03/2019 09/04/2019 Thụ lý xong