Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
211 00.20.H54.2018.10.29.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM ĐÌNH NÂNG, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0987626858 UBND Huyện Đông Hưng 29/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
212 2019142128221024725 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN CÔNG TÂM Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
213 2019142128253084343 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG NHƯ QUỲNH Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Thụ lý xong
214 2019142128287021147 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài BASSAYI ESSODJELINAM Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
215 2019142128319014132 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN TUYÊN Sở Tư pháp 04/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
216 2019142128352014413 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ THANH NGA Sở Tư pháp 05/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
217 2019142128384035548 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ KIỀU ANH Sở Tư pháp 04/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
218 2019142128416015606 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG QUỐC CƯỜNG Sở Tư pháp 06/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
219 2019142128449083846 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THÀNH CÔNG Sở Tư pháp 09/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
220 2019142128481015448 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN QUYẾT TIẾN Sở Tư pháp 09/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
221 2019142128514094913 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN LÂM Sở Tư pháp 10/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
222 2019142128547085339 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ KIM NGÂN Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
223 2019142128578030326 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN LUÂN Sở Tư pháp 11/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
224 20192221911137085513 Đăng ký biến động: Đơn đề nghị tách , hợp thửa đất Nguyễn Ngọc Quyết (Tịnh) UBND Huyện Hưng Hà 22/05/2019 04/06/2019 Đã trả kết quả
225 20192221911169025110 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Nga UBND Huyện Hưng Hà 23/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả