Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
226 00.23.H54.2018.10.26.075 Đăng ký biến động Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quang Duyến, Thôn An Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
227 00.23.H54.2018.10.29.015 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Trần Thị Vân, Thôn Lương Cụ Bắc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 30/11/2018 Đã trả kết quả
228 00.23.H54.2018.10.30.007 NGUYỄN CHIU, A, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
229 00.23.H54.2018.10.30.039 NGUYỄN QUỐC KHÁNH,PHẠM THỊ XUÂN DUYÊN, 1, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
230 00.23.H54.2018.10.30.071 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật NGUYỄN THANH HIỆN (NGUYỄN THỊ HIỀN), An Mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
231 2019142127701082435 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ NHUNG Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
232 2019142127734032748 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ BÉ Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Thụ lý xong
233 2019142127766025154 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DIỆN Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
234 2019142127797102057 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN VĂN THẮNG Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
235 2019142127829080457 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN ANH Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
236 2019142127861110713 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN MẠNH Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
237 2019142127895101350 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG TUẤN ANH Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
238 2019142127924092921 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền LÊ VĂN HÓA Sở Tư pháp 21/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả
239 2019142127957080306 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền ĐOÀN XUÂN DŨNG Sở Tư pháp 22/08/2019 12/09/2019 Đã trả kết quả
240 2019142127989073929 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ DUYÊN Sở Tư pháp 23/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả