Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
241 2019142128480015129 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HIỆP Sở Tư pháp 09/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
242 2019142128513094613 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN ĐẢM Sở Tư pháp 10/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
243 2019142128545084954 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ QUỐC HƯNG Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
244 2019142128577025302 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG THỊ XUYẾN Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Thụ lý xong
245 20192221912770091132 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn văn Bằng (Hiệu) UBND Huyện Hưng Hà 08/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
246 20192221912802102555 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Đặng Quang Trước (Đào) UBND Huyện Hưng Hà 09/10/2019 31/10/2019 Đã trả kết quả
247 2019222199634015943 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Anh Quyền(Huynh) UBND Huyện Hưng Hà 03/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
248 2019222199666082745 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đặng Văn Đức(Lan) UBND Huyện Hưng Hà 09/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
249 2019222199698030615 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Thị Tân (2 lô) UBND Huyện Hưng Hà 09/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
250 2019222199730035133 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Hữu Đại UBND Huyện Hưng Hà 11/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
251 2019222199762020355 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Quý(Hương) UBND Huyện Hưng Hà 15/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
252 20196567772040504 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa Cty TNHH Gas Phú Hoàng An Sở Giao thông Vận tải 12/07/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
253 20196567805031645 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa, Hà Văn Chiến Sở Giao thông Vận tải 16/07/2019 19/07/2019 Thụ lý xong
254 20196567837030215 Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Cty CP vận tải cơ khí Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 19/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
255 20196567872085035 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Nguyễn Văn Trường ( Đổi C) Sở Giao thông Vận tải 24/07/2019 31/07/2019 Thụ lý xong