Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
241 2019142128480015129 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HIỆP Sở Tư pháp 09/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
242 2019142128513094613 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN ĐẢM Sở Tư pháp 10/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
243 2019142128545084954 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ QUỐC HƯNG Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
244 2019142128577025302 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG THỊ XUYẾN Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Thụ lý xong
245 2019261405192040302 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Nguyễn Văn Nhu UBND Huyện Thái Thụy 11/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
246 2019261405224035816 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Giang Thành Hưng UBND Huyện Thái Thụy 22/02/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
247 2019261405256020522 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Tiến UBND Huyện Thái Thụy 25/03/2019 22/04/2019 Đã trả kết quả
248 2019261405294021636 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Duy Tự UBND Huyện Thái Thụy 16/05/2019 30/05/2019 Dừng bổ sung
249 2019261405326091730 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đinh Thị Thoi UBND Huyện Thái Thụy 18/01/2019 27/02/2019 Đã trả kết quả
250 2019261405359032347 Đăng ký giao dịch bảo đảm Vũ Mạnh Tưởng UBND Huyện Thái Thụy 22/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
251 2019261405391095724 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Quang Phong UBND Huyện Thái Thụy 15/03/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
252 2019261405423032847 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Dương Đức Triệu UBND Huyện Thái Thụy 28/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả
253 2019261405455031128 Đăng ký biến động Đặng Huy Quân UBND Huyện Thái Thụy 12/02/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
254 2019261405487090855 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giang Thị Nga UBND Huyện Thái Thụy 18/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
255 201969413183033207 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THANH TÂM Sở Giao thông Vận tải 08/05/2019 15/05/2019 Đang thụ lý