Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
271 2019142125227015653 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN HIỆP Sở Tư pháp 23/05/2019 12/06/2019 Đã trả kết quả
272 2019142125258093636 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ VĂN ĐIỆP Sở Tư pháp 24/05/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả
273 2019142125291040728 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐỨC HÌNH Sở Tư pháp 24/05/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả
274 2019142125322093948 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ PHƯƠNG NAM Sở Tư pháp 27/05/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
275 2019142125354031751 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ MY Sở Tư pháp 27/05/2019 14/06/2019 Đã trả kết quả
276 2019142125386095109 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TUYÊN Sở Tư pháp 28/05/2019 17/06/2019 Thụ lý xong
277 2019142125419040549 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ HIỀN Sở Tư pháp 28/05/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
278 2019142125451083929 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN HUY Sở Tư pháp 30/05/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
279 2019142125483032201 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ THỦY Sở Tư pháp 30/05/2019 12/06/2019 Thụ lý xong
280 2019142125514022214 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THÙY LINH Sở Tư pháp 31/05/2019 20/06/2019 Thụ lý xong
281 2019142125546100710 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ HẰNG Sở Tư pháp 03/06/2019 21/06/2019 Thụ lý xong
282 2019142125578084116 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền VŨ THỊ HỒNG Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
283 20192221912126104404 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Bùi Xuân Lý (Dậu) UBND Huyện Hưng Hà 16/08/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
284 20192221912158023338 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Đức Thuấn (Uyên) UBND Huyện Hưng Hà 20/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
285 20192221912190030624 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Đốc UBND Huyện Hưng Hà 21/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả