Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
271 2019142127228040301 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN TRỌNG GIANG Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
272 2019142127259022620 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG QUANG TRƯỜNG Sở Tư pháp 30/07/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
273 2019142127292103349 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Sở Tư pháp 31/07/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
274 2019142127325102229 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH THỊ TUYẾT Sở Tư pháp 01/08/2019 21/08/2019 Đã trả kết quả
275 2019142127356093830 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền VŨ THỊ HOA Sở Tư pháp 02/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
276 2019142127389035343 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ THANH HUÊ Sở Tư pháp 02/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
277 2019142127419104846 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ KIM LOAN Sở Tư pháp 05/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
278 2019142127452092253 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ MINH NGỌC Sở Tư pháp 06/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
279 2019142127486081128 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ SÂM Sở Tư pháp 07/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
280 2019142127517082038 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Thụ lý xong
281 2019142127549074722 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN DŨNG Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
282 2019142127580102121 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THU HÀ Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
283 2019142127612092848 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ NGA Sở Tư pháp 12/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
284 2019142127644031553 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ PHƯỢNG Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
285 2019261407824040456 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Quang Triệu UBND Huyện Thái Thụy 23/09/2019 07/10/2019 Đang thụ lý