Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
301 2019142127740071012 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ THÚY Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
302 2019142127772071625 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN MẠNH TOÀN Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
303 2019142127803014407 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU HÀ Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
304 2019142127835083735 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HOÀI NAM Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
305 2019142127867023715 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THÚY LÀNH Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
306 2019142127901012516 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN MINH TỚI Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
307 2019142127930102751 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI XUÂN TUYÊN Sở Tư pháp 21/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả
308 2019142127962085941 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ MAI Sở Tư pháp 22/08/2019 12/09/2019 Đã trả kết quả
309 2019142127994083203 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN CÓONG Sở Tư pháp 23/08/2019 13/09/2019 Thụ lý xong
310 2019142128026025834 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN VĂN DUY Sở Tư pháp 23/08/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
311 2019142128058101948 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG THỊ NGỌC MAI Sở Tư pháp 26/08/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
312 2019142128091083233 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
313 2019142128122030354 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI MẠNH THẮNG Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
314 2019142128154020406 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ HẢI ANH Sở Tư pháp 28/08/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
315 2019142128186020820 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI NGỌC GIANG Sở Tư pháp 29/08/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả