Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
301 00.23.H54.2018.10.30.007 NGUYỄN CHIU, A, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
302 2019142122321035733 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN NGỌC HIỂN Sở Tư pháp 19/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
303 2019142122353033625 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ QUỐC HIỆU Sở Tư pháp 20/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
304 2019142122385023040 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ DUY PHÚC Sở Tư pháp 21/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
305 2019142122417085546 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ QUANG PHÚ Sở Tư pháp 22/02/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
306 2019142122449022202 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền PHAN HOÀNG LINH Sở Tư pháp 22/02/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
307 2019142122480092735 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài YANG DONG LIN Sở Tư pháp 25/02/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
308 2019142122513075512 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ QUANG Sở Tư pháp 26/02/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
309 2019142122545031119 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN NHUẬN Sở Tư pháp 26/02/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
310 2019142122576023136 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ CÔNG ĐIỀU Sở Tư pháp 27/02/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
311 2019142122608094942 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ CHUNG Sở Tư pháp 28/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
312 2019142122641093632 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG ÁNH HƯNG Sở Tư pháp 01/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
313 2019142122673080241 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN PHƯỚC Sở Tư pháp 04/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
314 2019142122705112036 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Sở Tư pháp 04/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
315 2019142122736081726 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN QUANG ĐIỆP Sở Tư pháp 05/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả