Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
316 2019142127522090540 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
317 2019142127553081725 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HỒNG HIẾN Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
318 2019142127585015254 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐĂNG THỊ HOA Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
319 20192221911664073737 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Văn Chọn (Măng) UBND Huyện Hưng Hà 09/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
320 20192221911696092428 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Duy Thám (Độ) UBND Huyện Hưng Hà 10/07/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
321 20192221911728083831 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Bùi Xuân Trường (Yến) UBND Huyện Hưng Hà 12/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
322 20192221911760091822 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hà Văn Bắc (Hoa) UBND Huyện Hưng Hà 16/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
323 20192221911792031358 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Bùi Văn Huy (Dịu) UBND Huyện Hưng Hà 17/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
324 20192221911824090036 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm văn Việt (Thắm) UBND Huyện Hưng Hà 19/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
325 2019261467608095008 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Nguyễn Tiến Dũng, xã Thụy Ninh. Nguyễn Thị Yến UBND Huyện Thái Thụy 07/06/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
326 2019261467641075353 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Trần Thị Thẩn (là người chăm sóc), xã Thái Thượng. Tạ Thị Minh Nguyệt UBND Huyện Thái Thụy 14/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
327 2019261467672040341 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng cho Đào Hùng Cường, xã Thái Dương. Đào Thị Yến UBND Huyện Thái Thụy 17/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
328 2019261467704024417 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Phạm Văn Vui, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 01/07/2019 Đã trả kết quả
329 2019261467736035024 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Trần Thị Trúc Hồng, xã Thái Giang. Bùi Thị Hồng Nhung UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
330 2019261467768080051 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Khúc Thị Gái là người cao tuổi hưởng tuất BHXH, xã Thụy Phúc. Nguyễn Văn Thao UBND Huyện Thái Thụy 10/07/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả