Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
331 201918233147045633 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Thị Ngọc Sở Y tế 26/04/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
332 201918233179091156 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN THỊ YẾN Sở Y tế 14/05/2019 10/06/2019 Đã trả kết quả
333 201918233211040529 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRƯƠNG HẢI NINH Sở Y tế 29/05/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
334 201918233243032150 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRẠM Y TẾ HỒNG CHÂU Sở Y tế 07/06/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả
335 201918233275075627 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế HÀ LINH CHI Sở Y tế 18/06/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
336 201918233308094915 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LÊ HUYỀN TRANG Sở Y tế 27/06/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
337 201918233340074325 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAO MAI Sở Y tế 09/07/2019 29/07/2019 Thụ lý xong
338 201918233371024005 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BÙI THỊ HOÀI Sở Y tế 18/07/2019 14/08/2019 Thụ lý xong
339 201918233403110847 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) HÀ THỊ NGỌC TRÂM Sở Y tế 05/08/2019 09/09/2019 Dừng bổ sung
340 201918233436030203 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế ĐOÀN THỊ HƯƠNG Sở Y tế 20/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
341 201918233469101105 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRẦN THỊ TRANG Sở Y tế 30/08/2019 27/09/2019 Thụ lý xong
342 201918233501030458 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế ĐỖ THỊ ĐÀI TRANG Sở Y tế 17/09/2019 14/10/2019 Thụ lý xong
343 2019261406585094205 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tô Thị Kẻm UBND Huyện Thái Thụy 04/06/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả
344 2019261406617081452 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Xuân Đợi UBND Huyện Thái Thụy 06/06/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
345 2019261406649091134 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Trương Thế Hiển UBND Huyện Thái Thụy 07/06/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả