Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
331 20191223863025157 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) UBND huyện Đông Hưng Sở Tài chính 02/07/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
332 20191223892032141 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Đô Sở Tài chính 29/07/2019 02/08/2019 Đã trả kết quả
333 20192221910145080933 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Duẩn (Thủy) UBND Huyện Hưng Hà 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
334 20192221910177023853 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Đăng Đạt (Thủy) UBND Huyện Hưng Hà 08/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
335 20192221910209081555 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tạ Văn Chuân (Hà) UBND Huyện Hưng Hà 13/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
336 20192221910241091006 Trường hợp 5: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Hoàng Thị Dẫn UBND Huyện Hưng Hà 15/03/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
337 20192221910272023954 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Đức Diên (Ngọc) UBND Huyện Hưng Hà 19/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
338 20192221910304091811 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Bùi Quang Hậu (Phương) UBND Huyện Hưng Hà 22/03/2019 24/04/2019 Đã trả kết quả
339 20192221910336085928 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Trần Đức Quang UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
340 2019261408338025407 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Nguyễn Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 06/11/2019 10/12/2019 Đang thụ lý
341 2019261408370034323 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phạm Đình Vưu UBND Huyện Thái Thụy 07/11/2019 19/11/2019 Đang thụ lý
342 2019261408402040334 Đăng ký giao dịch bảo đảm Đỗ Thị Bột UBND Huyện Thái Thụy 11/11/2019 11/11/2019 Đang thụ lý
343 2019261408434025350 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đặng Tiến Dũng UBND Huyện Thái Thụy 13/11/2019 02/01/2020 Đang thụ lý
344 2019261408466035131 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Đình Huân UBND Huyện Thái Thụy 15/11/2019 29/11/2019 Đang thụ lý
345 2019261408498025846 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tạ Thị Hương UBND Huyện Thái Thụy 19/11/2019 03/12/2019 Đang thụ lý