Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
346 201918992955084247 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc NGUYỄN THỊ BẮC Sở Y tế 28/06/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
347 201918992987033359 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt NGUYỄN THỊ MAI Sở Y tế 09/07/2019 12/08/2019 Đã trả kết quả
348 201918993020081424 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Lê Thị Hiến Sở Y tế 22/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
349 201918993052025425 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam Sở Y tế 29/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
350 201918993084032924 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Nguyễn Thị Dung Sở Y tế 16/08/2019 20/09/2019 Thụ lý xong
351 201918993117033521 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Sở Y tế 29/08/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
352 20192221911046090822 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thanh Huyền (Lan) UBND Huyện Hưng Hà 16/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
353 20192221911079035407 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Hải Quân (Mai) UBND Huyện Hưng Hà 17/05/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
354 20192221911111092238 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Xuân Đô (Huê) UBND Huyện Hưng Hà 21/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
355 20192221911143075458 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Đình Hưng (Cấp) UBND Huyện Hưng Hà 23/05/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
356 20192221911175035340 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Ảnh (Tuyết) UBND Huyện Hưng Hà 23/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
357 20192221911207020544 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Việt Cường UBND Huyện Hưng Hà 27/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
358 2019261467880102006 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Vũ Thị Quyện, xã Thụy Xuân. Hoàng Văn Hòa UBND Huyện Thái Thụy 19/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
359 2019261467912025138 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Nguyễn Đức Viễn là thương binh 21-60%, xã Thụy Văn. Nguyễn Thị Hiền UBND Huyện Thái Thụy 24/07/2019 06/08/2019 Đã trả kết quả
360 2019261467944015751 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho ông Nguyễn Văn Chư, xã Thụy Phúc. Nguyễn Văn Thao UBND Huyện Thái Thụy 31/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả