Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
361 20191147533085709 Cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Trang Trại Tổng Hợp thôn Trung Thượng xã Tiến Đức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/10/2019 30/10/2019 Thụ lý xong
362 201911481031102846 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/07/2019 03/07/2019 Thụ lý xong
363 201911481063024129 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/08/2019 07/08/2019 Thụ lý xong
364 201911481095092040 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Đặng Minh Tuấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/09/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
365 20191148900091436 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/01/2019 07/01/2019 Thụ lý xong
366 2019212235406081730 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Huy Diện UBND Huyện Đông Hưng 26/12/2019 28/01/2020 Thụ lý xong
367 2019212235438100256 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Tiến UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 17/02/2020 Thụ lý xong
368 2019212235470080046 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Duy Thiên UBND Huyện Đông Hưng 31/12/2019 31/01/2020 Thụ lý xong
369 20192207233101100419 Thay đổi định mức sử dụng điện Nhà trọ KH Nguyễn Thị Ngần Công ty Điện lực Thái Bình 12/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
370 2019220723381015740 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Nguyễn thị Liên Công ty Điện lực Thái Bình 22/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
371 2019220723421085350 Tư vấn sử dụng điện Công ty TNHH dệt sợi Phương Tâm Công ty Điện lực Thái Bình 01/08/2019 02/08/2019 Đã trả kết quả
372 201922169158081328 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hữu Huân UBND Huyện Hưng Hà 03/05/2019 30/05/2019 Đã trả kết quả
373 201922169191090323 Thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Trần Ngọc Lan UBND Huyện Hưng Hà 23/08/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
374 2019221701015083523 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN SƠN DƯƠNG UBND Huyện Hưng Hà 09/04/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
375 2019221701047032838 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN KIM THÀNH UBND Huyện Hưng Hà 21/05/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả