Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
376 00.23.H54.2018.12.10.005 NGUYỄN THỊ RƯỜM, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
377 2019212234771042951 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Xuân Nới UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
378 2019212234803083513 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Văn Thắng UBND Huyện Đông Hưng 07/05/2019 25/06/2019 Thụ lý xong
379 2019212234835075942 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đặng Duy Thuần UBND Huyện Đông Hưng 23/05/2019 11/07/2019 Thụ lý xong
380 2019212234867033214 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Viên UBND Huyện Đông Hưng 12/06/2019 15/07/2019 Thụ lý xong
381 2019212234899032730 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Khắc Minh UBND Huyện Đông Hưng 21/06/2019 09/08/2019 Thụ lý xong
382 2019212234931075756 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Sóng UBND Huyện Đông Hưng 01/07/2019 19/08/2019 Thụ lý xong
383 2019212234963102425 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Tường UBND Huyện Đông Hưng 26/07/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
384 2019212234995073019 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Đình Thu UBND Huyện Đông Hưng 14/08/2019 03/10/2019 Thụ lý xong
385 20192221912439022251 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Tuyến UBND Huyện Hưng Hà 11/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
386 20192221912471094428 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận do bị mất Nguyễn Quốc Toản (Huyền) UBND Huyện Hưng Hà 13/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
387 20192221912503042539 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Thị Nguộn UBND Huyện Hưng Hà 17/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
388 20192221912535035947 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đinh Quang Tựa (Quỳnh) UBND Huyện Hưng Hà 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
389 20192221912567092336 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Chín UBND Huyện Hưng Hà 24/09/2019 06/11/2019 Đã trả kết quả
390 20192221912598103453 Tách thửa đất Bùi Văn Hường (Bạt) UBND Huyện Hưng Hà 26/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả