Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
376 00.23.H54.2018.11.16.040 TRẦN VĂN KHOA, KHƯƠNG THỊ HIỀN, Tân Mỹ, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
377 2019212234767041835 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Văn Hệ UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
378 2019212234799081457 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Văn Minh UBND Huyện Đông Hưng 06/05/2019 24/06/2019 Thụ lý xong
379 2019212234831031120 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Văn Hoan UBND Huyện Đông Hưng 21/05/2019 21/06/2019 Thụ lý xong
380 2019212234863093155 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Quý Hậu UBND Huyện Đông Hưng 11/06/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
381 2019212234895031630 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lương Thị Thủy UBND Huyện Đông Hưng 21/06/2019 09/08/2019 Thụ lý xong
382 2019212234927075351 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hải Tân UBND Huyện Đông Hưng 01/07/2019 01/08/2019 Thụ lý xong
383 2019212234959083152 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Thị Thúy UBND Huyện Đông Hưng 23/07/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
384 2019212234991072317 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hữu Tuấn UBND Huyện Đông Hưng 14/08/2019 03/10/2019 Thụ lý xong
385 2019261405596095510 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tô Mạnh Hùng UBND Huyện Thái Thụy 28/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
386 2019261405628083852 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Thị Nhung UBND Huyện Thái Thụy 05/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
387 2019261405660033116 Đăng ký biến động Lê Đức Chúc UBND Huyện Thái Thụy 13/03/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả
388 2019261405693082228 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phạm Văn Vụ UBND Huyện Thái Thụy 14/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
389 2019261405725103029 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Bùi Thanh Ngoạn UBND Huyện Thái Thụy 15/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
390 2019261405757090030 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Đình Cỡn UBND Huyện Thái Thụy 21/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả