Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
376 2019142126925081545 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ DƯƠNG Sở Tư pháp 19/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả
377 2019142126957025648 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ THẮM Sở Tư pháp 19/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả
378 2019142126990103101 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH HỒNG Sở Tư pháp 22/07/2019 02/08/2019 Đã trả kết quả
379 2019142127023090328 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ MỸ LINH Sở Tư pháp 23/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
380 2019142127054084427 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài HSU TIMOTHY TONY Sở Tư pháp 24/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
381 2019142127087074745 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ XUÂN HÀO Sở Tư pháp 25/07/2019 07/08/2019 Đã trả kết quả
382 2019142127120043316 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ THANH HẢI Sở Tư pháp 25/07/2019 07/08/2019 Đã trả kết quả
383 2019142127150031401 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ NHƯ NGỌC Sở Tư pháp 26/07/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
384 2019142127181100729 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG TRUNG ĐỨC Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
385 20192221911660045058 Đăng ký biến động QSD đất: Nhận chuyển nhượng Đặng Hữu Thiện (Thanh) UBND Huyện Hưng Hà 08/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
386 20192221911692073419 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Hữu Đức (Thuận) UBND Huyện Hưng Hà 10/07/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
387 20192221911724044626 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Điển UBND Huyện Hưng Hà 11/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
388 20192221911756074546 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đỗ Thị Hồng Vui UBND Huyện Hưng Hà 16/07/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
389 20192221911788021123 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Tân (iên) UBND Huyện Hưng Hà 17/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
390 20192221911820084244 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Hải Nam (The) UBND Huyện Hưng Hà 19/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả