Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
406 201969410530104238 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN ĐÀO Sở Giao thông Vận tải 18/02/2019 25/02/2019 Thụ lý xong
407 201969410562084134 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÙNG VĂN ĐỒNG Sở Giao thông Vận tải 19/02/2019 26/02/2019 Thụ lý xong
408 201969410594020930 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN KHẢI Sở Giao thông Vận tải 19/02/2019 26/02/2019 Thụ lý xong
409 201969410626095918 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐỨC VƯƠNG Sở Giao thông Vận tải 20/02/2019 27/02/2019 Thụ lý xong
410 201969410659070546 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng TRẦN ĐẠI NGHĨA Sở Giao thông Vận tải 21/02/2019 22/04/2019 Thụ lý xong
411 201969410690111153 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Nguyễn Đức Thọ Sở Giao thông Vận tải 21/02/2019 28/02/2019 Thụ lý xong
412 201978023135892033129 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) MAI THỊ CÁCH Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 27/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
413 201978023135923091146 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Dịu Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 28/02/2019 04/03/2019 Đã trả kết quả
414 201978023135955024122 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Ngô Văn Thuấn Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 28/02/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
415 201978023135989075843 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Hinh ( Thoa) Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 01/03/2019 05/03/2019 Đã trả kết quả
416 201978023136019092759 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Long Thị Lan Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 01/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
417 201978023136051022549 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Vũ Thị Kim Loan YN0007A Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 01/03/2019 05/03/2019 Đã trả kết quả
418 201978023136084075819 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Nguyễn Thị Tho Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 04/03/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
419 201978023136114090638 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Trần Thị Bích Ruyên Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 04/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
420 201978023136149023629 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trịnh Ngọc Oai Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 04/03/2019 06/03/2019 Đã trả kết quả