Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
406 2019142124993085312 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN THỊ NHUẦN Sở Tư pháp 16/05/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
407 2019142125026082004 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN SƠN Sở Tư pháp 17/05/2019 06/06/2019 Thụ lý xong
408 2019142125058015235 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG BÁ BÌNH Sở Tư pháp 17/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
409 2019142125090100426 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN DUY THÀNH Sở Tư pháp 20/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
410 2019142125121091345 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HUYÊN Sở Tư pháp 21/05/2019 10/06/2019 Thụ lý xong
411 2019142125154041436 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài XIAO KUN FENG Sở Tư pháp 21/05/2019 10/06/2019 Đã trả kết quả
412 2019142125186013925 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN SANG Sở Tư pháp 22/05/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
413 2019142125218105516 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TRUNG Sở Tư pháp 23/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
414 2019142125249083425 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ VĂN TIỆN Sở Tư pháp 24/05/2019 06/06/2019 Thụ lý xong
415 2019222199852014004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Thực UBND Huyện Hưng Hà 24/01/2019 13/02/2019 Đã trả kết quả
416 2019222199884034216 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Phạm Văn Quy UBND Huyện Hưng Hà 25/01/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
417 2019222199917090023 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Công Yêu UBND Huyện Hưng Hà 29/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả
418 2019222199948090222 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thị Đoàn UBND Huyện Hưng Hà 01/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
419 2019222199980092521 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Thị Hiển; Nguyễn Văn Trực UBND Huyện Hưng Hà 15/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
420 201923135166030025 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước LÊ TRUNG CHÍNH UBND Huyện Kiến Xương 11/01/2019 15/01/2019 Đang thụ lý