Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
436 20191072631082854 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo đợt, theo chuyên đề về công tác hoạt động hội Cựu Chiến Binh giai đoạn 2014 2019 Phùng Thị Kim Duyên, Phòng Nội Vụ Thành Phố Sở Nội vụ 13/06/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
437 20191072663105613 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo đợt, theo chuyên đề Phạm Thị Thu Hiền, Cục Thống Kê Tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ 12/09/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
438 2019212234773043450 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Văn Định UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
439 2019212234805090549 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Kiu UBND Huyện Đông Hưng 07/05/2019 25/06/2019 Thụ lý xong
440 2019212234837081541 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Thịnh UBND Huyện Đông Hưng 23/05/2019 11/07/2019 Thụ lý xong
441 2019212234869035622 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hà Văn Khoát UBND Huyện Đông Hưng 12/06/2019 15/07/2019 Thụ lý xong
442 2019212234901033035 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Bá Sự UBND Huyện Đông Hưng 21/06/2019 09/08/2019 Thụ lý xong
443 2019212234933080301 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Duy Phúc UBND Huyện Đông Hưng 01/07/2019 19/08/2019 Thụ lý xong
444 2019212234965015711 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Xuân Quyết UBND Huyện Đông Hưng 26/07/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
445 2019212234997094008 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Mạnh Thường UBND Huyện Đông Hưng 14/08/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
446 2019222199659101657 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Ngọc Tứ UBND Huyện Hưng Hà 08/01/2019 15/02/2019 Đã trả kết quả
447 2019222199691030143 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Hữu Dũng (2 lô) UBND Huyện Hưng Hà 09/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
448 2019222199723023832 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Trường Thư UBND Huyện Hưng Hà 11/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
449 2019222199755092922 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Văn Bình(Loan) UBND Huyện Hưng Hà 15/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
450 2019222199787020708 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Ngọc Thạch UBND Huyện Hưng Hà 18/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả