Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
436 00.23.H54.2018.11.27.056 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CÔNG TUÂN, PHẠM THỊ NGỌC MAI, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
437 2019212235152071210 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Hòa UBND Huyện Đông Hưng 16/10/2019 04/12/2019 Thụ lý xong
438 2019212235184081751 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Mơ UBND Huyện Đông Hưng 24/10/2019 12/12/2019 Thụ lý xong
439 2019212235216082610 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hữu Tho UBND Huyện Đông Hưng 06/11/2019 25/12/2019 Thụ lý xong
440 2019212235248023929 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Đông Khiêm UBND Huyện Đông Hưng 15/11/2019 06/01/2020 Thụ lý xong
441 2019212235280034936 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nghiêm Xuân Doãn UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2019 13/01/2020 Thụ lý xong
442 2019212235312095237 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Huệ UBND Huyện Đông Hưng 05/12/2019 07/01/2020 Thụ lý xong
443 2019212235344094948 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lưu Văn Chín UBND Huyện Đông Hưng 13/12/2019 16/01/2020 Thụ lý xong
444 2019212235376031253 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Văn Khởi UBND Huyện Đông Hưng 20/12/2019 22/01/2020 Thụ lý xong
445 2019212235408081921 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Đăng Thơ UBND Huyện Đông Hưng 26/12/2019 28/01/2020 Thụ lý xong
446 2019212235440100425 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Văn Thành UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 17/02/2020 Thụ lý xong
447 2019261442773021940 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Vân Anh UBND Huyện Thái Thụy 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
448 2019261442805090641 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Công Khoa UBND Huyện Thái Thụy 18/09/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
449 2019261442837033845 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Dung UBND Huyện Thái Thụy 18/09/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
450 2019261442869033142 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Viết Xuân UBND Huyện Thái Thụy 06/11/2019 08/11/2019 Đã trả kết quả