Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
466 2019142125543094504 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI HUY MẠNH Sở Tư pháp 03/06/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
467 2019142125574082454 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HOÀNG VIỆT Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
468 2019142125607020013 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài KOH BYUNG DO Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
469 2019142125638094748 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HẢI YẾN Sở Tư pháp 05/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
470 2019142125672044743 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG TUẤN ANH Sở Tư pháp 05/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
471 2019142125702094528 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ QUANG NHƯ Sở Tư pháp 07/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
472 2019142125735092722 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRẦM Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
473 2019142125766025119 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam THIỆU THU HUYỀN Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
474 201924182249034829 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ UBND xã Quỳnh Xá UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/01/2019 15/02/2019 Đã trả kết quả
475 201924190411092225 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phạm Kim Huệ UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/03/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
476 201924190443020611 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Bùi Hà Linh UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/07/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
477 201924190475034324 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Ngô Xuân Đại UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
478 201924190507020313 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Nguyễn Trần Xuân Phát UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/08/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
479 201924190539110002 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phạm Anh Phương UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/09/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
480 201924209122033250 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Tuyến UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/04/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả