Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
481 2019212234839015044 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Kim Châu UBND Huyện Đông Hưng 23/05/2019 11/07/2019 Thụ lý xong
482 2019212234871032642 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Xuân Thú UBND Huyện Đông Hưng 14/06/2019 02/08/2019 Thụ lý xong
483 2019212234903080537 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Mạnh Toản UBND Huyện Đông Hưng 24/06/2019 12/08/2019 Thụ lý xong
484 2019212234935080544 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Thanh Bình UBND Huyện Đông Hưng 02/07/2019 02/08/2019 Thụ lý xong
485 2019212234967101120 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Khổng Thanh Hải UBND Huyện Đông Hưng 29/07/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
486 2019212234999084419 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Đình Tâm UBND Huyện Đông Hưng 16/08/2019 07/10/2019 Thụ lý xong
487 20192221912443025431 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Văn Đức UBND Huyện Hưng Hà 11/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
488 20192221912475021132 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Lưu Văn Nga (Phường) UBND Huyện Hưng Hà 13/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
489 20192221912507045113 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần THị Nhị UBND Huyện Hưng Hà 17/09/2019 30/10/2019 Đã trả kết quả
490 20192221912539043503 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lương Văn Ngần (Nhường) UBND Huyện Hưng Hà 19/09/2019 01/11/2019 Đã trả kết quả
491 20192221912571020203 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chu Sỹ Chiêm (Nhã) UBND Huyện Hưng Hà 24/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
492 20192221912602025700 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Văn Thắng (Huyền) - Đ.c Vinh TTPTQĐ UBND Huyện Hưng Hà 26/09/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
493 20195533997080215 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bùi Thị Thuỷ Sở Giáo dục và Đào tạo 27/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
494 20196206255022423 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở vàThẩm định dự án, Đường ĐH.74 đoạn từ đường Đt.455 đến đường Đt.452, huyện Quỳnh Phụ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ Sở Giao thông Vận tải 12/02/2019 09/04/2019 Thụ lý xong
495 20196206287021356 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình và Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình ( Sửa chữa đường ĐT.464 ( đường 221D) đoạn từ Km7+250 đến Km8+00; Km9+00 đến Km9+900 Ban QLvà Bảo Trì công trình đường bộ Sở Giao thông Vận tải 01/04/2019 24/05/2019 Đang thụ lý